IUCAB- Årsmöte i Aten

Som medlem i Agenturföretagen är man också medlem i IUCAB, vår internationella paraplyorganisation. Inom denna organisation finns ett antal skickliga jurister, som bl.a har till uppgift att tillvarata agentens intressen och därmed förstärka deras ställning i olika affärssammanhang. Den gemensamma agentlagen för Europa är ett resultat av denna grupps arbete. De gynnsamma reglerna kring avgångsvederlag har också kommit på denna väg.  Man kan säga, att de flesta skyddande lagar som finns gällande agenturer har uppkommit tack vare IUCAB:s alltid pågående arbete – det finns ständigt intressen att bevaka eftersom många huvudmän helst skulle vilja se en betydligt svagare Agentlagstiftning. Det är därför väldigt viktigt att hela tiden vara aktiv och – naturligtvis – att vi är medlemmar.

Kortfattat arbetar IUCAB för dig som är medlem med följande just nu;

– Skydda och förstärka lagen gällande handelsagenter inom EU och även internationellt.

– Förbättra villkoren gällande betalningar inom EU, dvs skydda agenten så att de får allt säkrare villkor i denna fråga.

– En internationell databas för agenter och distributörer.

– Internationell service mellan alla medlemsländer.

Förstärkt Nordiskt Samarbete inom IUCAB

Här samlas de nordiska representanterna i Aten före det årliga internationella IUCAB mötet för handelsagenter och distributörer.

Från vänster: Helena Waker (Sverige), Jan Bjönum (Sverige), Eeva Pakkineen (Finland), Ole Kristian Bull (Norge) och Michael Smith (generalsekreterare, Danmark).

Först är det ett möte I den Nordiska Agent Federationen  och där beslutades att agentföreningar från Norge, Sverige och Finland kommer att fortsätta att förstärka vårt samarbete. Det gäller kontrakt, databaser och information.

– Det fortsatta nordiska samarbetet innebär att vi är säkra på fortsatt inflytande inom IUCABs beslutsprocesser, säger Ole Kristian Bull från HSH, som vid samma årsmöte omvaldes som ordförande i Nordiska agent federationen.

Han anser att ett gemensamt nordiskt block markant ökar sannolikheten för få inflytande I IUCAB och därmed I Bryssel.

– När vi står rygg mot rygg med våra nordiska vänner, vi blir en aktör att räkna med. Det är viktigt att vi som ett litet land men med samma utmaningar får en möjlighet att hålla en hand på rodret, säger Ole Bull.

Jan Björnum från  Agenturföretagen i Sverige, är vice president i IUCAB EXCOM. Det är av stor betydelse för ett mycket bra inflytande.


Projekt Databasen

En av de viktigaste projekten för såväl den nordiska agent federationen som IUCAB, är en internationell databas för agenter och distributörer.

– Databasen kommer att ge leverantörerna möjlighet visa upp sig för agenterna  samt att hitta rätt agent. Medlemmarna kommer fritt att kunna söka I databasen, säger Jan Björnum.

På IUCABs årsmötet beslutades det att påskynda processen. Målet är att databasen ska vara aktiv under året.

Vill du har mer information om IUCAB? Kontakta mig eller Jan Björnum.

//Helena Waker