Även tjänster bör innefattas i Agenturlagen

Det EU-direktiv som blev klart 1986 och som i praktiken betydde att hela Europa fick en gemensam agentlag var resultatet av många års arbete för IUCAB:s advokater. Man kan lugnt säga att det är detta som räddat kvar agenten som profession. Tyvärr så omfattar den lagen bara sk hårdvara, dvs olika typer av konkreta produkter.  Idag har även tjänster som produkt kommit att bli en viktig del av många agenters vardag och då gäller inte Agentlagen. Gränsen mellan produkt och tjänst kan ibland vara hårfin. Säljer man exempelvis ett dataprogram, så är detta helt klart en hårdvara. Om man på kundens begäran modifierar programmet lite för att passa kunden bättre, så blir det plötsligt inte fråga om hårdvara utan istället en tjänst.

Vissa länder har redan lyckats få även det sk servicedirektivet som ett tillägg. Även Sverige har nu under ledning av vår advokat Glenn Svarts inlett arbetet med att få till detta tillägg. Processen är tyvärr – i likhet med alla juridiska processer – inte något som ordnas till på en kafferast. Det kan komma att ta en tid, men nu har det i alla fall startat.