Agenturföretagens ordförande Jan Björnum blir ordförande för Styrelseinstitutet

Under hösten har Jan Björnum, styrelseordförande för Agenturföretagen sedan 1998, blivit utnämnd till ny ordförande för Styrelseinstitutet. En tung och ärofylld post som vittnar om hans förmåga att leda ett professionellt styrelsearbete. Styrelseinstitutet är en nationell organisation med selektivt utvalda ledamöter med lång erfarenhet som alla yrkesmässigt arbetar med styrelsefrågor.

– Det är väldigt roligt och hedrande att få detta uppdrag, särskilt i en tid då man talar om ett paradigmskifte för styrelsen och dess funktion. Hårdare konkurrens, snabb och komplex rörlighet på marknaden samt den ständigt växande digitala världens möjligheter har totalt ändrat spelplanen, säger Jan Björnum.

Styrelsens uppdrag har utvecklats från att enbart ha en kontrollerande uppgift till att vara värdeskapande för företaget, vilket kräver ett helt annat arbetssätt och även andra kompetenser. Samtidigt har företagsledaren blivit allt ensammare i sin roll och därför alltmer i behov av en fungerande och kompetent styrelse. Detta gäller inte minst för små och medelstora ofta familjeägda företag.

– Min uppgift nu blir att tillfredsställa dessa behov, så att varje företag ska kunna erbjudas bästa möjliga styrelsekompetens. Jag har många fantastiska kollegor och känner mig mycket inspirerad, säger Jan Björnum vidare.

Om Jan Björnum

Jan Björnum har tidigare arbetat internationellt på läkemedelsföretaget Astra. Han introducerade skovarumärket Birkenstock i Norden och har drivit egna företag inom event-, logistik- och resebranscherna.

Bland nuvarande och tidigare styrelseuppdrag finns, utöver rollen som styrelseordförande i Agenturföretagen, uppdrag som vicepresident i den internationella paraplyorganisationen IUCAB (Internationally United Commercial Agents & Brokers), för JoBi Footright AB, ledamot i Svenska Moderådet, Stockholm Fashion District Nacka Strand, Stockholm Skohus, Vcon AB och fler uppdrag som adjungerad ordförande, coach eller mentor.

Om Styrelseinstitutet

Styrelseinstitutet är en nationell organisation med selektivt utvalda ledamöter med lång erfarenhet som alla yrkesmässigt arbetar med styrelsefrågor.

Styrelseinstitutet verkar med tyngdpunkt mot ägarledda företag samt familjeföretag och hjälper dem med utveckling och tillväxt genom aktivt styrelsearbete, företrädesvis i mindre och medelstora företag. Inom gruppen finns kompetenser för att möta olika behov med målet att skapa förutsättningarna för att nå kort- och långsiktiga mål.

Förutsättningen för ett fruktsamt styrelsearbete är förtroende. Grunden till förtroendet för Styrelseinstitutets ledamöter läggs genom en noggrann urvalsprocess vid accepterande av ny ledamot. Inom Styrelseinstitutet gäller att alla medarbetare ska vara kunniga, väl uppdaterade och certifierade.

Om Agenturföretagen

Agenturföretagen är en medlemsägd branschorganisation som verkar för att öka handeln för agenter, importörer/distributörer och leverantörer i Sverige och internationellt. Agenturföretagen har över 650 företagsmedlemmar, varav 400 företag är verksamma inom mode och design. 

På uppdrag av medlemmarna driver Agenturföretagen olika handelsplatser och initiativ, däribland Stockholm Fashion District med Preview Fabrics & Accessories, Nordic Shoe & Bag Fair, handelshuset Stockholm Skohus och fler planerade projekt under sitt tak. Samt Nordic Fabric Fair och Inköpsdagar i Varberg på andra orter i Sverige.

Agenturföretagen grundades 1914 och är aktiv inom Internationella Handelskammaren och IUCAB (Internationally United Commercial Agents and Brokers), ett internationellt nätverk för agenter och importörer.