Stillahavshandelsavtalet TPP färdigförhandlat

USA, Japan och tio andra Stillahavsländer nådde den 5 oktober en överenskommelse om att ingå ett frihandelsavtal, det så kallade Transpacific Partnership, TPP. Det är det största regionala frihandelsavtal som någonsin slutits och som nu knyter ihop länderna runt Stilla havet.

Avtalet har förhandlats sedan 2008 och omfattar cirka 40 procent av världsekonomin och en tredjedel av världshandeln. De sista knutarna löstes under helgen i Atlanta, USA, däribland ursprungsregler för fordon och delar, mejerivarukvoter och läkemedelspatent på så kallade bioläkemedel. En del juridiskt och tekniskt arbete kvarstår innan TPP kan träda i kraft.

Länder som ingår: Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Peru, Singapore, USA och Vietnam.

Läs mer här.