Ny rapport presenterar rekordsiffror för modebranschen

Modebranschen-2015-uppdatering-295x200

Modeindustrin är Sveriges största kreativa näring och omsätter 264 miljarder, anställer 56 000 personer och vars export växte med 17,3 % 2014 Det visar en ny rapport framtagen av elva organisationer från den svenska modeindustrin.

För fjärde året i rad har elva modeorganisationer* kartlagt den svenska modeindustrin i en rapport författad av kunskapsföretaget Volante Research. Modebranschen omsatte 264 miljarder kronor 2014 och växte med 11,4% jämfört med föregående år. Exporten växte kraftigt och ökade med 17,3%, vilket kan jämföras med 5,1% som svensk export totalt växte med under samma tidsperiod. Den inhemska marknaden växte med 1,9% till 91,4 miljarder kronor.

Rapporten är den fjärde som tagits fram sedan 2011 när man för första gången gjorde en kartläggning den svenska modebranschens ekonomiska storlek. Den tydligaste trenden man kan se är att exporten står för den stora majoriteten av tillväxten. Mellan 2011 till 2014 har exporten ökat med nästan 40% och uppgick till 173 miljarder 2014. Den del av branschen som procentuellt växt snabbast är de mindre företagen exklusive de stora kedjorna vars export växte med 56,9% under samma period.

Den svenska modebranschen anställde ca 56 000 personer 2014, vilket är ungefär lika många som pappers- och trävaruindustrin. Branschen domineras av kvinnor, drygt 3 av 4 anställda är kvinnor. Jämfört med näringslivet i helhet är även kvinnor mer representerade i högre beslutsfattande positioner. Andelen kvinnliga vd:ar är nästan dubbelt så stor och 40% av styrelsemedlemmar är kvinnor, jämfört med 31% för övriga näringslivet.

*De 10 samarbetsorganisationerna är Agenturföretagen, ASFB, Föreningen Svenskt Mode, Modebutikerna, Modeinkubatorn, PROTEKO, Svensk Form, Svensk Handel Stil, Swedish Fashion Council, TEKO Sveriges Textil- och modeföretag samt Textilhögskolan i Borås.