Söker du agent/distributör?

470x250 Vill du nå ut till Sveriges agenter, distributörer, importörer och leverantörer?
Som medlem i Agenturföretagen erbjuds du att annonsera till mycket förmånliga priser på såväl den internationella sidan www.commercialagents-scandinavia.com som i Agenturföretagens nyhetsbrev och webbsida. Siten för Agenturföretagen besöks av agenter, distributörer, importörer, leverantörer samt handelskamrar, ambassader, intresseorganisationer och andra beslutsfattare.
Du kan annonsera på webbsidan, i nyhetsbrev eller i båda.

Commercialagents-scandinavia.com är en internationell databas för agenter och distributörer, initierad av den internationella organisationen IUCAB (Internationally United Commercial Agents and Brokers) som Agenturföretagen är en del av . I databasen kan man söka efter agenter/distributörer och annonsera. Databasen lanserades under 2010 och uppdateras kontinuerligt med nya länder. Som medlem har du fri tillgång till databasen och du annonserar i den för halva priset.

För mer information, kontakta info@agenturforetagen.se