Do business with UK – are you still welcome?

ICC, Stockholms Handelskammare och Brittisk-Svenska Handelskammaren bjöd in till seminariet med tema “Do business with UK – are you still welcome? “där det nuvarande handelsläget mellan Sverige och Storbritannien diskuterades. Association of Trade Partners Sweden / Agenturföretagens Ordförande Jan Björnum medverkade och sammanfattar läget.

Engelsmännen vill helt klart att alla handelsrelationer, inte minst med Sverige, ska fortlöpa som förut efter Brexit. Man verkar tro att man kan plocka ut attraktiva länder och förhandla med dem utan att själva behöva offra någonting. Blir det en uppgörelse med EU så kommer den helt klart att bakbinda övriga EU-länder. Det skulle innebära att inget land kan förhandla fram ett eget gynnsamt handelsavtal med Storbritannien. Skulle det inte bli någon uppgörelse med EU blir konsekvenserna dock ännu värre. Storbritanniens stora fördel, förutom att man representerar en stor marknad, är att man är en global kommunikatör, det vill säga att nästan all internationell info sker på engelska. Enbart detta räcker dock inte utan man måste sannolikt släppa till mera, vilket kan bli svårt att manövrera internt inom landet. Hela denna utveckling blir därför beroende av andra parter, främst Tyskland och Frankrike – och de förefaller inte vara särskilt villiga att kompromissa. Ingen kan säga något säkert. Alla som gör affärer med Storbritannien rekommenderas att i avtalen skriva till en klausul om att förbehåll görs för eventuell påverkan av Brexit. Association of Trade Partners Sweden / Agenturföretagen kommer att fortsätta att rapportera och uppdatera er kring vad som sker  i den komplexa Brexit – frågan.

Väl Mött
/Jan Björnum, Ordförande Association of Trade Partners Sweden / Agenturföretagen

(Bild: National Vanguard)