Secretarial Working Group möttes i Turin

I januari bjöd vår internationella organisation för agenter och distributörer; IUCAB in alla medlemsländers representanter till ett möte i Turin där vi träffades och diskuterade hur marknaden ser ut idag samt hur den kan komma att se ut framöver i respektive land men även gemensamt. Många viktiga frågor diskuterades, bland dem USAs handelsmarknad och följderna av Trumps radikala politik samt Brexit kan komma att påverka framtidens världshandel.