VD har ordet

Bästa företagare,

Digitalisering är en stor del av framtiden för oss, och vår närvaro på nätet kan betyda allt för en fortsatt framgång. Det besparar oss tid och förbättrar och effektiviserar våra tjänster. Vi vill att våra medlemmar ska ligga i framkant, så boka in den 18 maj och investera tid i vår gemensamma dag Trade Partner Summit!

Swedish ICT Research har gjort en undersökning med syfte att kartlägga svenska företags närvaro på nätet och hur de förhöll sig till digitaliseringen. En majoritet av de tillfrågade bolagen, 70 procent, ansåg att de måste agera för att ta vara på digitaliseringens möjligheter, men endast 17 procent visste hur de skulle gå tillväga (läs mer om undersökningen här). 

Årets Trade Partner Summit har ”Den Digitala Företagsvärlden” som tema. Vi kommer att få inspireras av Mikael Ahlström, grundare av Hyper Island och Britny, expert på digital strategi och Johan Hamilton, expert på ledarskapsfrågor på Hamilton Group, som berättar om ledarskap i den digitala tidsåldern. 

Du får även träffa vår advokat Anna-Karin Abdon som berättar om aktuella fall i den digitala företagsvärlden. Självklart blir det intressanta diskussioner och möjlighet till att träffa andra intressanta företagsledare.

Missa inte denna viktiga dag! Boka redan nu in den 18 maj och Trade Partner Summit i Stockholm, här kan du reservera din plats. 

Väl mött,
Helena Waker, VD Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen