Do business with Iran – När kan man göra affärer?

Rapport från ICC:s och Stockholms Handelskammares seminarium ”Do business with Iran – När kan man göra affärer?”

Den 14 mars 2017 anordnade ICC och Stockholms Handelskammare ett seminarium om möjligheten att göra affärer i Iran. Under ledning av Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, redogjorde bl.a. Helena Sångeland, Sveriges ambassadör i Iran, och Magnus Almén, handelssekreterare på Business Sweden, för den allmänna utvecklingen i Iran och förutsättningarna för svenska företag att göra affärer i Iran. Vi fick även ta del av erfarenheter från representanter för några svenska företag som valt att satsa på den iranska marknaden, bl.a. Scania och Elekta AB.

Här följer en sammanfattning över vad som diskuterades på seminariet och några av de konkreta tips och råd som deltagarna delade med sig om hur man bäst gör affärer i Iran.

Iran har cirka 80 miljoner invånare och en yta ungefär tre gånger större än Sverige. Befolkningen är förhållandevis ung och 55 procent av befolkningen är under 35 år. Många av invånarna är välutbildade. Iran har de största kända reserverna av naturgas i världen och i landet återfinns även en fjärdedel av all världens olja.

I januari 2016 lyftes en stor del av de sanktioner som EU och USA har haft mot Iran. Det förutspåddes att detta skulle leda till en kraftigt ökad handel mellan Iran och omvärlden. De ekonomiska aktiviteterna i landet ökade förra året och IMF spår en femprocentig ökning under år 2017. Handelsutvecklingen har hittills ändå varit mer blygsam än vad många förväntade sig. Orsakerna till detta går exempelvis att finna i svårigheterna kring att utföra betalningar och höga transaktionskostnader, men även de kvarvarande sanktionerna och de snåriga regelverken kring dessa bedöms påverka handelsutvecklingen.

Samtliga talare var överens om att det fanns goda affärsmöjligheter för svenska företag i Iran. Sanktionerna mot Iran har medfört att det finns ett stort uppdämt behov av att renovera och uppdatera stora delar av infrastrukturen i landet och även ett stort intresse för ny teknik. Irans viktigaste samarbetspartners är idag Turkiet och Kina. Magnus Almén från Business Sweden bedömde att Sverige, jämfört med dessa länder, har möjlighet att konkurrera med kvalitet, pålitlighet och samarbetsförmåga. Magnus Almén beskrev den iranska marknaden som en marknad som inte är lämplig för nybörjare och att det är viktigt att de företag som väljer att gå in i Iran noggrant och metodiskt förbereder sina affärer för den nya marknaden.

Electa AB berättade att några av deras framgångsfaktorer på den iranska marknaden har varit att de har varit lokalt representerade och lokalt närvarande i landet samt att Electa AB har gjort en långsiktig satsning i Iran och hållit fast vid det målet. Även Scania redogjorde för hur deras lokala representation har haft stor betydelse och att de idag arbetar med två olika iranska distributörer av Scanias produkter. Scania ser en stor potential för framtida affärer då den iranska lastbilsflottan består av många lastbilar från 70-talet som behöver bytas ut. Iran står även inför en miljömässig utmaning och är i behov av stadsbussar – båda nyare och renare stadsbussar.

Sammanfattande tips inför att göra affärer i Iran:

  • Tänk långsiktigt.
  • Skapa personliga kontakter och prioritera sociala relationer.
  • Hitta rätt lokala representanter för ditt företag.
  • Ta råd av dem som har erfarenhet av Iran sedan tidigare. Investera i kunskap!
  • Använd ditt sunda förnuft.

Om du önskar läsa mer om utvecklingen i Iran och möjligheterna att göra affärer i Iran, ta gärna del av Business Swedens rapport ”A new dawn for business”.

http://www.business-sweden.se/globalassets/business-sweden—a-new-dawn-for-swedish-business-in-iran.pdf