#Tradematters

Alla påverkas vi av den handelssituation som råder i världen, som agent eller distributör kan den vara direkt avgörande. Därför är det viktigt för oss på Association of Trade Partners Sweden att göra vad vi kan för att påverka utvecklingen och underlätta för er medlemmar.

Den 24:e mars deltog jag i Svenska ICCs årsmöte där världshandelns utmaningar diskuterades. I debatten deltog EU- och handelsminister Ann Linde samt WTOs generaldirektör Roberto Azevêdo. Man diskuterade hur media ofta rapporterar om världshandeln i negativa ordalag, fokus har legat på hur handeln bidrar till en sämre miljö och skadar lokalsamhället i och med att jobb förmodas försvinna. ”The american worker is being crushed by trade” hävdar president Donald Trump. ”Without trade, America will never be great again” kontrade Roberto Azevêdo under årsmötet.

Det är dags att lyfta de positiva aspekterna av en global handel. Världsbankens studier visar nämligen att det finns ett starkt samband mellan den internationella handeln, ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Jag tror på att göra det lättare för företag att etablera sig och att företag ska ges möjligheten att nå global framgång. Genom att erbjuda konsumenter ett större utbud skapar vi också ett kulturellt utbyte mellan olika nationer. Association of Trade Partners Sweden kommer att fortsätta att arbeta för att förbättra affärsmöjligheterna för agenter, distributörer, importörer och andra handelspartners som driver sina verksamheter i nationell och internationell miljö.

Hashtagen #tradematters är ett initiativ från International Chamber of Commerce (ICC) med syfte att lyfta de goda effekterna handeln för med sig. Använd den gärna du också!

Väl mött,
Helena Waker