Verksamhetsberättelse 2016

Tack alla för ett helt fantastiskt år 2016.

Allt inleddes högtidligt i närvaro av både näringsminister Mikael Damberg och landshövding Chris Heister vid invigningen av Stockholm Showroom i Stockholm Fashion District. Därefter har både Stockholm Showroom och Stockholm Shoe House byggts ut ytterligare under året. Med Stockholm Fashion District har ett framgångsrikt nav för hela Sverige kring fashion och närliggande branscher etablerats, vilket naturligtvis är till gagn för alla medlemmar.

På det internationella planet ser vi hur förändringar sker i allt snabbare takt. Färskaste exemplet är väl USA:s nyvalde president Trump, som twittrade till sig världens mäktigaste ämbete. Etablissemanget hade inte hängt med och plötsligt var man omkörd.

Även vår närvärld förändras snabbt. Trump är redan en av orsakerna till detta. Brexit står också för dörren med många frågetecken. Frankrike har haft ett osäkert val, Holland och Polen är andra oroshärdar inom EU. Vi vet helt enkelt inte vad som kommer att hända. Inom Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen står vi väl rustade och kommer att bevaka alla skeenden på det internationella planet extra noga för att snabbt kunna både påverka och bistå med råd och rekommendationer till er medlemmar. Större krav ställs på oss alla, men som någon sa, ”Det är bra tider för dem som verkligen vill något”.

Alla tillönskas ett riktigt fint år 2017,

Jan Björnum, styrelseordförande

Läs verksamhetsberättelsen i sin helhet här.