Trots protektionism tappar tullar i betydelse

Trade Partners Sweden/Agenturföretagens ordförande träffade Fredrik Erixon, chef för European Centre for International Political Economy och rankad som en av Bryssels 30 mest betydelsefulla personer, när han i veckan besökte Internationella Handelskammaren i Stockholm och talade om följande:

Jeff Bezos, grundare av Amazonas.com, sa nyligen att han undrade varför man arbetade så mycket med WTO-rundan när ändå ingen brydde sig om den. Tillspetsat javisst, handelsfrågorna har devalverats, och som Fredrik sa blir det alltmer uppenbart att politikerna har sin verklighet, medan företagens verklighet ser helt annorlunda ut. Fast visst har tullar fortfarande stor betydelse. Nya mönster av nationell protektionism växer dock ständig fram där de enskilda staterna har större möjligheter att styra i för dem gynnsamma riktningar via olika regleringar, som kan gälla t.ex. banker, miljö, licenser, konsumenter eller, inte minst, humankapital och digitala regleringar. Webbhandeln har dessutom skurit som en kniv rakt igenom det mesta. Därmed blir marknaden mindre förutsägbar, samtidigt som det blir lättare för främst de större företagen att manipulera. Den nya PWC-lagen är ett exempel där miljöregleringar i praktiken ger tre bolag ensamrätt på EU:s marknad, vilket naturligtvis även påverkar prisbilden.  Förutsägbarheten blir därmed allt svårare och då känns det säkrats att inte gå för långt bort. Vi ser en tendens till, att man närmar sig sina liktänkande grannländer.

Sverige måste kliva fram

Rent generellt blir det nu större fokus på vad länderna kan göra själva. Sverige har inom EU haft en stark partner i Storbritannien. I majoriteten av alla ärenden har man stöttat varandra, mycket mer än gentemot grannländerna Finland och Danmark. Nu fallerStorbritannien ifrån, vilket kommer att försvaga Sveriges förhandlingsställning oerhört mycket. Därför bör vi nu kliva fram och köra på och ta våra egna förhandlingar, vilket vi i Sverige traditionellt varit dåliga på. Viktigt blir då att inte låsa in bolagen genom att etablera komplicerade regler för bara Sverige, som dessutom har en speciell sits, där tjänstevärdet för framförallt exporten är högt och utlandshandeln stor, vilket är ovanligt inom EU. Sverige ligger långt fram inom tjänstesektorn, men detta trycks ned av förslag typ Reepalus. Det är viktigt att näringslivet kan föra ut detta i debatten och synliggöra våra möjligheter.

Vid pennan,
Jan Björnum, ordförande Trade Partners Sweden/Agenturföretagen