Brexits effekter på textil- och modebranschen

Ett samtal med EU- och handelsminister Ann Linde i Stockholm Fashion District.

Den svenska textil- och modebranschen tillhör en av de snabbast växande exportbranscherna i Sverige och i en internationell jämförelse ökar intresset för svenskt mode i världen. Den svenska modebranschen omsätter cirka 300 miljarder kronor och exporten uppgår till två tredjedelar av omsättningen – motsvarande 14 % av Sveriges totala export. Storbritanniens val att lämna EU, Brexit, kommer att påverka alla sektorer i Sverige. Textil- och modebranschen bidrar idag till det ekonomiska utbytet mellan Sverige och Storbritannien.

Regeringen är därför intresserad av att höra hur branschen förbereder sig för de kommande förändringarna, och vilka frågor som teko- och modebranschen ser som särskilt viktiga i de kommande förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Vid seminariet kommer EU- och handelsminister Ann Linde att berätta om regeringens arbete med den pågående förhandlingen om Storbritanniens framtida utträde ur EU och hur den påverkar handel och EU-samarbetet.

EU: s och handelsminister Ann Linde inbjuder in till ett seminarium om Brexits effekter på textil- och modeindustrin organiserad av Utrikesdepartementet i Stockholm Fashion District på eftermiddagen den 6 november. Begränsat antal platser, informera oss om ditt intresse att delta på info@stockholmfashiondistrict.se.