Månadens medlem: Boman Trading

Boman Trading levererar textil till Sveriges främsta designers. Deras huvudmän finns i första hand i Italien och Portugal, men de representerar även fabriker i Sydkorea och Turkiet. Vi ställde några frågor till Kikki Boman om företagandet, vad som är den viktigaste frågan för designers idag och om vilka möjligheter och utmaningar de ser.

Berätta om Boman Trading?
-Boman Trading startades redan 1953 av Gösta Boman och har under de senaste 25 åren drivits vidare av Jalle Boman. Numera är det Patric Johanson och dottern Kikki Boman som håller i rodret. Boman Trading levererar textil till Sveriges främsta designers.

Vilka fabriker/leverantörer finns i er portfölj och hur har ni satt samman mixen?
-Våran tyngdpunkt av partners är vävare i Europa och de flesta av dem ledande i sitt fält och har en stark produktutveckling. Mixen av vävare vi har är sammansatt för att täcka de produktgrupper vi vill vara starka i och samtidigt för att täcka de behov som våra kunder har. Vi ser över mixen kontinuerligt och gör hela tiden de förändringar som behövs.

Vilka svenska varumärken arbetar ni med?
-Jag skulle säga att vi jobbar med de flesta på Skandinaviska marknaden.

Vad är den viktigaste frågan från designers idag?
-Miljöaspekten och frågan om fibrer från djur är stor. Att jobba hårt med hållbarhet och återanvändning på allt från polyester till ullen, och föra det framåt. Vilka typer av kemikalier man använder vid infärgning idag och hur man kan använda produkter som är mindre farliga för miljön med samma resultat osv. Detsamma gäller sk. ”coating” (beläggning) som man lägger på ytterplaggsvaror, tex vattenavvisande coatingar som idag skall vara giftfria. Våra fabriker jobbar stenhårt med detta och att möta kraven från våra kunder. Sverige ligger långt fram i miljöfrågorna.

Hur har intresset för kvalitetstextiler utvecklats över tid?
-Detta har gått hand i hand med miljöaspekterna som vi tidigare berörde och för våra varumärken är detta extremt viktigt och dessutom eftersom konkurrensen idag är stenhård och kräver att varje produkt i en kollektion bär sig. Det kräver både hög kvalitet samt att man använt en vara som uppfyller de krav som förväntas på den. Dagens kunder är betydligt mer krävande och vill ha information om vad de köper och hur ett varumärke hanterar kraven som ställs idag.

Vilka är de största möjligheterna/utmaningarna i rollen som agent idag?
-Vi jobbar som ett team med våra huvudmän på ena sidan och våra kunder på andra sidan. Vårt jobb är att alltid ha vad våra kunder behöver i åtanke, att vara deras förlängda arm vad gäller sourcing, bevakning, service och att leta och utveckla nya intressanta kvaliteter åt dem som passar i just deras koncept. Vi som agenter måste förstå vad som är viktigt för kunden och jobba utifrån det. Och samtidigt är vårt jobb att ständigt uppdatera våra huvudmän med vad våra kunder behöver, inspirationer, nya ideér och framtidsutveckling. På samma sätt som med kunden, jobbar vi som ett team.

Varför är ni medlemmar i Trade Partners Sweden/Agenturföretagen?
Agenturföretagen är en plattform och forum för branschen.