Hur man tar sitt företag till nästa nivå, del 2 – sälj

4 saker att ha koll på när du tar nästa steg med ditt sälj!
med Vanessa Leporati

1. Storytelling

Ha en tydlig pitch som du och teamet använder när du presenterar dig själv och ditt företag så att mottagaren snabbt och enkelt kan förstå vem du är och vad ditt företag gör. När du skriver pitchen får du gärna utgå från kundperspektivet ”har kunden nytta av dina produkter och varför” och tänk på att lyfta blicken från ”jag” till kund, det vill säga vad är det kunden är intresserad av att veta?

2. Konkurrens

Idag konkurrerar olika typer av produkter och tjänster om plånboken och uppmärksamheten hos kunden. Varför ska kunden välja att samarbeta med dig och köpa dina produkter? För att kunna stå dig och sticka ut i konkurrensen ska du självklart ha rätt och bra produkter, men i tillägg överraska kunden där kunden inte förväntar sig det. Något som efterfrågas mycket just nu är service och surprise! Jag som kund vill känna något. Skilj på hygienfaktorer (kvalitet, service etc) och det som är unikt för dig/ditt företag – det är detta du ska berätta om först.

3. Att vara säljare

Att vara säljare innebär omtanke om kunden och dennes tid. När kunden väljer att lägga ner sin tid på just oss, ska vi se till att ta hand om kunden på ett så professionellt sätt som möjligt, bland annat genom att visa vår fulla professionalitet gällande våra produkter och vad vi har att erbjuda som passar just den kunden.

4. Kunskap om produkten

Det är viktigt att alla i teamet känner att de bygger verksamheten. Alla som jobbar i företaget är business-men och business-women och alla är lika viktiga byggstenar för företagets framgång, ingen är bara ”extrapersonal”. Skapa möjligheten till att kunna dela med sig av sin kunskap om produkterna inom teamet. Fråga för att kunna lösa ett problem för kunden: Vem är du? Vad har du för utmaningar? Vart är du på väg? Det skapar ett förtroende hos kunden att du är intresserad av att veta vem han/hon/företaget är för att sedan kunna föreslå det som passar just det företaget allra bäst.

Sist men inte minst: öva, öva, öva på säljtekniken!