CETA: Nytt handelsavtal med Kanada

Handelsavtalet mellan Kanada och EU, the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), kommer att skapa omfattande nya möjligheter i Kanada och EU, öppna nya marknader för export, generera kvalificerade jobb och skapa band mellan de båda ekonomierna. 

Kanada och Sverige påminner mycket om varandra. Båda länderna är positivt inställda till frihandel och starkt beroende av export. Handelsbalansen är i dagsläget positiv för Sverige, vi exporterar mer än vi importerar. Något som Kanadensarna önskar balansera ytterligare genom CETA. 

Avtalet mellan EU och Kanada är mycket mer än ett rent handelsavtal i traditionell mening med tullfrihet och beskrivs som “århundradets mest omfattande handelsavtal”. Det nya avtalet är inte fullt ut ratificerat, men redan nu (sedan den 21/9) råder tullfrihet på majoriteten av varor mellan EU och Kanada. Viktigt att tänka på här är att ursprungskravet måste vara uppfyllt.

Avslutningsvis kan man konstatera att det finns mycket gemensamt mellan våra länder och potentialen för att göra affärer har klart förbättrats. Vi på Hawa har haft en tullsats att brottas med, och även om den tillhör de lägre tarifferna i skalan så innebär handelsavtalet en klar förstärkning av konkurrenskraften. På exempelvis kläder har tariffen varit betydligt högre och här öppnas ännu större möjligheter med att detta hinder raderas.

Rapporterat av Peter Källman, Hawa Agenturer.