Hur man tar sitt företag till nästa nivå, del 3 – PR

Vi frågade Gunilla Grübb, Head of PR på Trade Partners Sweden och Stockholm Fashion District, om hennes bästa tips inför arbetet med din varumärkesstrategi!

Vi lever i ett samhälle där kommunikation blir allt viktigare. Men hur kommunicerar ett företag med sina kunder? Hur bygger man ett varumärke och en relation med sina kunders kunder? En praktiskt användbar varumärkesstrategi som sammanfattar vad du vill med ditt varumärke är en bra början och hjälper er i kommunikationen. En varumärkesstrategi eller PR-plan kan innehålla olika delar, men jag har skrivit ned  några delar som oftast finns med och som jag tycker är viktiga.

Affärsidé

Vad gör du och för vem? Kort och koncist. Det skapar tydlighet både för dig och för dina kunder.

Vision

Vad har du för mål med ditt företag? Det behöver inte vara realistiskt och kan med fördel vara en idealbild som fungerar som inspiration och morot.

Målgrupp

Målgruppen är personerna som ni riktar er kommunikation till. Ett företag har ofta flera målgrupper, ex sina direkta kunder och deras kunder. En målgrupp kan också vara någon som kan föra ert budskap vidare. Fundera på vad de olika målgrupperna vill och vad deras behov är.

Kärnvärden

Kärnvärden är en sammanfattning av er värdegrund- några ord som beskriver er ”själ”. Vad ni vill stå för och vad som driver ert varumärke. Ord som fungerar som riktlinjer för allt som ni gör i företaget. Viktigt är att kärnvärdena är konstanta.

Positionering

Var är ni positionerade på marknaden och vad skiljer er från konkurrenten? Vem vill ni vara på marknaden? Vad konkurrerar ni med? God kvalité, snabba leveranser och/eller tillgänglighet? Innovation?