Stipendiat 2017: Ingenjörsfirman Bo Carlsson

Grattis till stipendiet Marie Forsberg! Berätta om Ingenjörsfirman Bo Carlsson AB?
– Vi är ett familjeägt bolag i andra generationen. Ingenjörsfirman Bo Carlsson startades 1980 av min far Bo Carlsson. Idag driver jag företaget tillsammans med min bror och vi har ytterligare en anställd.

Vilken typ utav produkter och tjänster erbjuder ni?
– Vi säljer eldfasta produkter och keramiskt material till järn – och stålindustrin.

Vilka är era kunder?
– Våra kunder är främst stålverk i Sverige och Finland (SSAB, Outokumpu, Sandvik etc). Vi har även påbörjat ett nytt samarbete med inriktning mot cementindustrin.

Hur ser samarbetet med era huvudmän ut?
– Vi har ett nära samarbete med våra huvudmän och många långvariga relationer. Några har vi samarbetat med ända sedan starten 1980. Vårt fokus har alltid varit att ha ett brett produktsortiment och att samarbeta med många olika leverantörer. Det har gjort oss mindre sårbara vid konjunktursvängningar och den dynamik som råder inom stålbranschen.

Du planerar att använda stipendiet till en utbildning inom metallurgi, berätta!
– Med en magisterexamen i företagsekonomi i bagaget ansvarar jag för företagets ekonomiska styrning. I ett litet bolag som vårt är behovet stort att vara flexibel och kunna ta sig an olika roller. Dessa utmaningar bidrar till att arbetet blir intressant och givande. För att utveckla min roll i företaget och ta oss till nya nivåer känner jag ett behov av att utveckla mina kunskaper inom metallurgi (– läran om framställningen av metaller. )

Hur ser framtiden ut för Ingenjörsfirman Bo Carlsson AB?
– Den stora utmaningen har länge varit Kina och kommer så vara även framöver. Vi behöver nischa oss ännu mer för att klara oss i denna starka konkurrens. Genom att utveckla vårt produktutbud och hitta nischade produkter kan vi fortsätta vara konkurrenskraftiga. Vi har medvetet valt att främst samarbeta med leverantörer med tillverkning i Europa. Det bidrar till hög flexibilitet, korta leveranstider och god kvalitet. Jämför man med hur vårt produktutbud såg ut vid starten har vi fått anpassa utbudet efter Kinas intåg på den globala stålmarknaden.

Vilken tror du är den största utmaningen för stålindustrin i framtiden?
– En stor utmaning för stålindustrin är dess miljöpåverkan. Det ställs hårda krav på stålindustrin att minska koldioxidutsläppen. Detta kommer kräva stora förändringar i tillverkningsprocessen, främst gällande malmbaserad ståltillverkning. En annan stor utmaning för stålindustrin i Europa är även här Kinas frammarsch. På 1990-talet importerade Kina stål, år 2015 exporterades mer än 110 miljoner ton från Kina. Överproduktion och överkapacitet sätter stålbranschen i gungning och åtgärder och reformer diskuteras aktivt på den politiska agendan.

Slutligen, varför är ni medlemmar i Trade Partners Sweden/Agenturföretagen?
– Vi har varit medlemmar i Trade Partners Sweden/Agenturföretagen sedan starten 1980. Vi har genom åren haft en väldigt bra kontakt med förbundets advokater/jurister Glenn Svarts och numera även Anna-Karin Abdon. Det har främst rört kontraktsfrågor men även ett par tvister som har fallit väl ut tack vare er expertrådgivning. Även om vår bransch skiljer sig en del från många övriga medlemsföretag så ser våra roller likadana ut i och med förhållandet agent-huvudman. Det har bidragit till många givande möten med andra medlemmar.