Ordförande har ordet, Jan Björnum

Tack alla för åter ett fantastiskt år 2017!

Klackarna i taket – under 2017 slog högkonjunkturen till med full kraft över världen. Inte minst storheter som Kina och USA hade en närmast oväntat fin utveckling, men faktum är att i stort sett alla länder med fungerande ekonomier var framgångsrika och Europa gick som tåget.

Inför 2018 haltar Europa lite sedan loket Angela Merkel haft oväntat stora motgångar och ännu inte lyckats fixa ihop en regering trots flera månaders försök. Emanuel Marcon i Frankrike är årets positiva tillskott. Man får hoppas att han klarar av att matcha de sturiga fransmännen. Brexit finns förstås också kvar och här är utgången viktig för oss eftersom Storbritannien är så stor handelspartner. Utvecklingen i Österrike, Italien och Polen ska också bli spännande att följa.

Trade Partners Sweden, tidigare Agenturföretagen, har sedan länge via sina internationella kontakter både haft möjlighet att yttra sig om och att förhandsinformeras inför vad som ska komma på det internationella planet och därmed också sedan kunnat delge medlemmarna denna kunskap. Plattformen för internationella handelsfrågor har under året förstärkts både internt och tillsammans med Internationella Handelskammaren (ICC) och Stockholms Handelskammare, tillsammans med vilka Världshandelsdagen åter hölls detta år.

Utvecklingen för att etablera Stockholm Fashion District som ett nav för mode i den vidare bemärkelsen har även under 2017 varit lavinartad och väckt stort intresse även från det officiella Sverige. Samarbetet mellan andra ledande krafter och organisationer inom aktuella branscher har förstärkts, vilket naturligtvis gynnar branschen både nationellt och internationellt.

Här hemma ser vi hur digitaliseringen snabbt är på väg att inte minst vända upp och ned på våra köpvanor. För oss som befinner oss mitt emellan i köpprocessen är det naturligtvis superviktigt att tolka signalerna rätt och att sedan agera därefter. Det är absolut inte enkelt och här ser Trade Partners Sweden som en av sina uppgifter att tillsammans med sina medlemmar successivt forma framtiden via bl.a. seminarier och den egna utbildningen Fashion Business Academy.

Vi känner oss förberedda att möta 2018. Låt oss tillsammans hjälpas åt och göra detta lyckosamt.

Jan Björnum, ordförande