Så hanterar du e-handel i ditt agentavtal


Den nordiska gruppen inom paraplyorganisationen IUCAB – Internationally United Commercial Agents & Brokers träffades för att ta fram gemensamma rekommendationer för hur man ska hantera e-handel i agentavtal. Här är en sammanfattning av slutsatserna från mötet!

E-handel ingår i detaljhandeln. Därmed ska den vara provisionsberättigad för agenten. Agenten är viktig för ett varumärke eller produkts relationer och skapar därmed större försäljning i alla kanaler – även e-handeln.

Agenten har rätt till provision på den e-handel som sker till eller inom dennes område. Provisionens storlek kan däremot variera och i aktuella exempel har vi sett allt ifrån full provision till en något lägre procent på e-handel.

Vår rekommendation är att du som agent ska vara aktiv och ta upp frågan om e-handel. Detta gäller vid tecknandet av nya avtal, men också i de fall där en befintlig huvudman har startat upp eller ämnar starta upp med egen webbhandel.

Rekommendation

Gå in i nya samarbeten/relationer med generös inställning gentemot varandra.

Begär statistik och underlag – det finns tillgängligt från e-handelsföretagen.

Om förhandlingar inte går framåt kan ett delmål vara att gå med på att exkludera större e-handelsföretag.

Det är viktigt att specificera vilken service gentemot e-handelskunder, om någon, som agenten förväntas ta hand om.

Forumleringar vid avtalsskrivning

1. Om och i den mån huvudmannen har eller tänker att sätta upp en egen webshop, ska agenten berättigas en förhandlad provision på X procent av den nettoomsättning som skapas mellan huvudman och slutkonsument i agentens område. (Ofta en lägre provisonssats.)

2. I den mån huvudmannen säljer produkter till internationellt etablerade e-handelsföretag ska handelsagenten vara berättigad till att motta en förhandlad provision på X procent av nettoomsättningen på försäljning till privata slutkonsumenter i agentens område. (Ofta en lägre provisonssats.)

Kontakta gärna våra förbundsjurister för rådgivning utifrån din aktuella situation.