Gör digital succé med Frida Boisens råd

Idag är vi alla redaktörer och mediebyråer. Det spelar ingen roll om man är ansvarig för ett stort företag, ett start-up företag eller som privatperson. Vi har alla samma makt att nå ut. Detta är något som alla företag borde ta vara på! Nyligen hade vi möjlighet att lyssna till Frida Boisen, Digital Editor-in-Chief hos Bonniér, som gav en föreläsning på Nacka Företagarträff om kommande digitala trender och hur du bäst arbetar med dem och här sammanfattar vi några av hennes råd!

Framtidens kund är sökande, smart, otålig, nyfiken och krävande vilket vi redan idag ser en tendens till. Dessa karaktärsdrag hos kunden kommer att bli starkare och starkare och vi som företag måste jobba hårdare för att möta dessa behov. Här får du några av Frida Boisens råd för hur du skapar attraktivt innehåll till framtidens kund!

1. Det som nämns inför kommande år är att ljud och rörlig bild, det vill säga audio och video, kommer att vara dina “go-to” medel för att lyfta dina kanaler.

2. Var transparent och personlig genom att vara öppen med vad du som varumärke står för och vad ni gör.

3. Engagemang generar en större publik då de känner sig delaktiga och får ut något ifrån dig som varumärke. Detta kan göras på en rad olika sätt beroende på vilken digital plattform du är på.

4. Använd de starka känslorna ilska, glädje, värme och rädsla som ger snabbt gensvar.

5. Involvera dina kunder! vad saknar de? Vad uppskattar de?

6. Analogt är inte utdött eller på något sätt på väg att dö ut, utan digitalt och analogt bygger varandra.