Internationella relationer: Trade Partners Sweden stärker affärsrelationen med Japan

2018 firar Japan och Sverige 150 år av diplomatiska relationer. Detta kommer att uppmärksammas genom en rad affärsrelaterade aktiviteter som syftar till att stärka banden mellan Japan och Sverige. Parallellt med detta har ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Japan arbetats fram och slutfördes i december 2017. Det nya frihandelsavtalet innebär att Japan i framtiden kommer att få en allt viktigare roll som handelspartner till svenska företag.

Japan är en intressant handelspartner också för Trade Partners Sweden och våra medlemmar. Vi är därför mycket stolta över att berätta att vår VD Helena Waker har fått möjlighet och inbjudan till att medverka i den högnivådelegation som reser till Japan i slutet på april. Utöver detta är Japan ett av två länder (tillsammans med Danmark) som vi fokuserar på när vi lär oss mer om affärskoder under 2018 års Trade Partner Summit den 24 maj. Över 100 företag ingår i delegationen tillsammans med bland andra EU- och handelsminister Ann Linde. Högnivådelegationen ger en aktuell inblick i det japanska affärsklimatet med möjlighet att träffa nyckelpersoner i ledande japanska företag.

Vad förväntar du dig av resan?
-Först vill jag säga att jag är otroligt hedrad över att bli inbjuden och att ingå i denna delegation med många spännande personer och politiker. Det visar att vi når fram med vårt arbete och budskap och att vi som handelsorganisation är en viktig del av svenskt näringsliv. Jag tror att jag kommer att få en intressant inblick i japansk affärskultur och företagande, få många nya kontakter och hitta intressanta produkter och tjänster att berätta om här hemma.

Vad vill du berätta om Sverige och Trade Partners Sweden?
– Jag vill berätta om fördelarna att arbeta med en agent eller distributör för att etablera sig i Sverige och dela med mig av min kunskap om hur man gör framgångsrika internationella affärer. Jag vill också berätta om svenskt företagande och all den kreativitet och drivkraft jag ser omkring mig. Sverige och Japan har ett gott öga till varandra och det finns stora möjligheter till framgångsrik handel mellan våra länder. Våra kulturer har åtskilliga skillnader, men vi har också många gemensamma nämnare. Vi har liknande syn på kvalite, säkerhet, design och engagemang. Svenska varumärken är har ett gott renommé i Japan och vice versa. I Japan är mycket koncentrerat till en liten yta, vilket möjliggör en lätthet att nå flera företag på kort tid. Marknaden är likt Sverige en likriktad marknad, har företaget kommit in på marknaden är det förhållandevis okomplicerat att växa.

Vad hoppas du få med dig hem?
-Jag vill genom mitt deltagande utöka Trade Partners Swedens nätverk och skapa nya kontakter. Jag vill hitta inspirerande berättelser och lyckade affärsexempel att dela med mig av. Jag hoppas få med mig en större förståelse och insikt i hur vi kan göra ännu bättre affärer med varandra som länder, företagare och människor.