Månadens medlem: Ståhlbåge Agenturer

Som leverantör till de mest krävande återförsäljarna i Norden när det kommer till mattor och hemtextil krävs mycket arbete, passion och även tradition. Det är precis detta som Ståhlbåge står för. Som de själva säger – de vill förändra Norden, en soffa och matta i taget.

Ståhlbåge Agenturer har noga valt sina samarbetspartners för att de på bästa sätt ska kunna bemöta återförsäljarnas krav som i sin tur sedan ska kunna möta konsumentens önskemål. De är måna om att leverera god kvalitet och service, men de mänskliga och miljömässigt hållbara perspektivet är minst lika viktigt för dem, vilket inte minst märks på att de kan uppvisa produkter certifierade med Care & Fair (som främjar utbildning och hälsa inom mattindustrin för att förhindra barnarbete), Goodweave (som arbetar med att bekämpa barnarbete i mattindustrins distributionskedjor) och Sedex (som främjar etiska distributionskedjor).

Passionen för mattor och textil är grundad i en stark tradition och tre generationer företagare. Deras mission: Att göra Norden lite vackrare. Och mjukare.  Vilket i sig kan låta simpelt men det är många delar som väger in när man ska välja sin leverantör och Stålbåge vill att du ska slippa oroa dig över allt från dålig kundservice, osäkra leveranser, mystiska priser och tveksam kvalitet. Alla dessa punkter ska vara säkrade.

Ståhlbåge Agenturer representerar Bahariye Hali, Hafizia, Javi Home, Mario Sirtori, Rugs In Style och Soney Fabrics.