Det här behöver du veta om GDPR


Ny lag för hantering av personuppgifter

Syftet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, är att stärka skyddet för personer vid behandling av personuppgifter inom EU. Den nya EU-förordningen tar upp hur företag får hantera personuppgifter. Företag som bryter mot förordningens regler riskerar böter på 4% av sin omsättning, eller upp till 20 miljoner euro. Den nya lagen kommer att börja gälla den 25 maj 2018.

Den nya lagen ersätter PUL och är en EU-förordning. Syftet är att skydda privatpersoner och det kommer att gälla i Sverige och alla EU-länder. Den nya lagen träder i kraft den 25 maj 2018.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådant som kan kopplas till oss som individer. All information som kan kopplas till en fysisk, levande person på ett direkt eller indirekt sätt är en personuppgift. Så som namn, personuppgifter, adress, IP-adress, fotografier och mycket annat.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Det kan handla om att samla in, registrera, sprida, samköra eller uppdatera personuppgifter automatiskt eller manuellt.

Länk för fördjupad information:

www.verksamt.se/driva/gdpr-dataskyddsregler/gdpr-guiden

Testa om du är redo för GDPR genom att svara ja eller nej på nio snabba frågor. När du har svarat får du ett resultat som visar vad du behöver göra för att följa de nya reglerna. Guiden är framtagen tillsammans med Datainspektionen.

www.datainspektionen.se (Tillsynsmyndighet i Sverige.)

Har du frågor om hur du ska göra med dina kundlistor eller andra personuppgifter i ditt företag?
Kontakta Advokat Katarina Lindgren, Fylgia Advokatbyrå, expert på bland annat GDPR.
Telefon: 08-442 53 00, E-post: katarina.lindgren@fylgia.se

Så här behandlar vi på Trade Partners Sweden personuppgifter, ta del av vår privacy policy!