Ta hjälp av automatiserad marknadsföring i säljprocessen

Automatiserad marknadsföring kan vara till stor hjälp för många företag av olika storlekar. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ju mer du automatiserar desto större risker tar du. Det första steget är att föra samman sälj- och marknadsansvarig för att tillsammans ta fram en tydlig säljprocess. Därefter är det dags att utveckla automatiserad marknadsföring för rätt tillfällen.

För att få ut bäst resultat av din automatiserade marknadsföring är det av ytterst vikt att koppla marknadsavdelningen med säljavdelningen samt att jobba bort de 3 vanliga gapen mellan dessa avdelningar. På så sätt får du en överblick av säljprocessen gentemot kunden och kan enkelt ta reda på vart den automatiserade marknadsföringen ska användas.

Värdegapet
Olika kunder har olika stort värde för marknads- respektive säljavdelningen. Det kan få konsekvensen av att en självklar ”lead” för marknadsavdelningen efter till exempel automatiserad marknadsföring skickas över till säljavdelningen och där ser man det ej som en lead och den potentiella kunden tappas.

Tidsgapet
Marknads- och säljavdelningen behöver arbeta tätt tillsammans. Ta kontakt med en potentiell kund direkt vid förfrågan, helst inom en timme. Vid snabbt svar minska chansen att kunden hinner gå vidare till en konkurrent.

Processgapet
Hur ser säljprocessen ut?  Vet marknadsavdelningen respektive säljavdelningen när en ”lead” ska lämnas över och hur detta genomförs?

När du sett över hur marknads- och säljavdelningen ska arbeta tillsammans är det dags att bena upp säljprocessen och göra riktat innehåll för olika delar av säljprocessen. Här är det viktigt att veta vad för information som skickas till kunden, av vem och när. Tips på innehåll, så kallat content, gentemot kunden baserat på säljprocessen är:

  • Discovery, kunden har upptäckt dig – förklara erbjudanden
  • Consideration, kunden överväger dig – case studies och referenser
  • Conversion, ni har personlig kontakt – testimonials
  • Retention, kunden är din – Behåll kunden med hjälp av service, erbjudande och insidetips

Ibland ser man företag som hoppat på trenden och sett det som en enkel utväg för att spara tid, men glömt förbereda sig för att få ut det bästa resultatet av automatiserad marknadsföring.

Vanliga misstag att undvika:

  • Hej (first name) – ingent stöd för automatisering av kundens namn i exempelvis ett nyhetsbrev
  • För många utskick.
  • Användning av automatiserad marknadsföring efter personlig kontakt med person.
  • För stort förtroende på den automatiserade marknadsföringen utan att säkra upp för misstag.
  • Förenkla för en bättre överblick så att en och samma kund inte hamnar under flera segment eller i flera kundgrupper och exempelvis får för många utskick av dig.

 

Med en klar säljprocess är automatiserad marknadsföring en guldgruva för dig som företag. Lycka till!