Encouragement for Action

NYTT BRANSCHINITIATIV ENCOURAGEMENT FOR ACTION UPPMUNTRAR TILL HÅLLBARHET I MODEBRANSCHEN

Med avstamp i de 17 globala hållbarhetsmålen och vikten att agera och prata om den brinnande frågan om hållbarhet i modebranschen, instiftar Stockholm Fashion District tillsammans med viktiga organisationer och intressenter i vårt nätverk Encouragement For Action.

Selekterade företag och varumärken ges ett erkännande för en prestation som kan vara en ny affärsmodell, idé, produkt eller ett projekt. Utmärkelsen ska ses som en uppmuntran till att fortsätta på inslagen väg. På detta sätt vill vi tillsammans med våra samarbetspartners vara med och skapa uppmärksamhet samt medvetenhet kring viktiga idéer inom hållbarhet i vår bransch.

”Vi har genom åren följt många bra initiativ, projekt och handlingar. Nu ökar vi takten på förändring och vill inspirera inköpare, butiker, e-commerce och alla inom modebranschen genom att uppmärksamma dem som verkligen agerar”, säger Helena Waker, CEO, Association of Trade Partner Sweden/Stockholm Fashion District.

”Stockholm Fashion District är ett stort nätverk, här träffas många inom branschen, och vi vill visa hur mycket som görs och på så sätt inspirera fler. Vårt mål är också att det ska nå hela vägen ut i handeln,” fortsätter Helena Waker i en kommentar.

Initiativet får förord

”Mode är både ett av vår tids mest centrala kulturuttryck och en viktig näringsgren. Men modets påverkan är inte alltigenom positiv, tvärtom räknas mode- och textilindustrin som den andra mest förorenande i världen. Vi står nu inför en akut situation. Därför vill vi nu gå från ord till handling, lyfta de goda exemplen och bana väg för ett mer konkret sätt att göra mode hållbart, för allas bästa och för vår gemensamma framtid”, skriver Philip Warkander, Doktor i Modevetenskap vid Stockholms Universitet.

Förordet finns publicerat i sin helhet på stockholmfashiondistrict.se.

Philip Warkander kommer också att fungera rådgivande för jurygrupperna samt ordförande i det etiska rådet.

De fyra kategorierna

-Closing the loop
Återanvändning där spill/påverkan på miljön minimerats så pass mycket att ett kretslopp finns eller upplevs som en möjlighet nära i tid. Nya affärsmodeller och sätt att göra affärer på blir lösningen på problemet fortsatt konsumtion på ett mer hållbart sätt med respekt för råvaror, miljö och människa.

-Fashion retail talks sustainability
Att använda säljgolvet till uppmuntran för konsument att välja hållbar konsumtion. Sälj ska betyda omtanke om kunden och alla led ska med på resan mot ett hållbarare konsumtionssamhälle.

-Fashion tech 
Digitala och tekniska framsteg som lett till eller inom en nära framtid kommer att leda till en positiv hållbar förändring. Vi uppmuntrar den/de som med ny teknik hittat lösningar och sammanlänkat mode med ny teknik. Tech står för utveckling och vikten av att våga vara visionär och bereda väg för andra.

-Value-bearing sustainability 
Hållbar värdering som fört en produkt eller ett varumärke ut i världen med sin historia. Genom att våga kommunicera hållbarhet lyfts frågan till att finnas i vårt medvetande, både för varumärkets fortsatta
utveckling såväl som konsument.

Varje kategori får en juryordförande som bidrar till att skapa uppmärksamhet och öppna för dialog om hållbarhet inom detta område. Ordföranden och jurygrupperna presenteras närmare den 18 juni.

Fysisk inramning

Den 15-17 augusti när modeveckan i Stockholm Fashion District pågår presenteras en kurerad utställning av de nominerade samt med utgångspunkt i de 17 globala hållbarhetsmålen. Utställningen syftar till att ge belysande exempel från vår bransch. Utställningen kommer att flyttas med till textilmässan Preview Fabrics & Accessories den 29-30 augusti samt visas under Världshandelsdagen som arrangeras av International Chamber of Commerce Sweden, Stockholms Handelskammare och Association of Trade Partners Sweden den 30 augusti.

Beskyddare och etiskt råd

Philip Warkander, Doktor i Modevetenskap

Sigrid Barnekow, Mistra Future Fashion

Susanna Strömquist, modejournalist

UN Global Compact Network Sweden

Swedish Fashion Council

Smart Textiles

Association of Trade Partners Sweden

Stockholm Fashion District

Fler namn tillkommer. 

Övergripande partner till Encouragement for Action är Nacka Kommun som också kliver in som partner för hela Stockholm Fashion District, samt Unibail Rodamco.

Stockholm Fashion District har som ett av sina tre ledord att alltid verka inkluderande. Vill du också vara med och arbeta mot en hållbarare modebransch inom ramen för detta projekt?

Kontakta oss gärna!

Kontakta ansvariga för projektledning:

Gunilla Grübb, Head of Public Relation, Stockholm Fashion District, +46 (0)70 209 30 57, gunilla@stockholmfashiondistrict.se

Janike Eleby, Head of Communication, Stockholm Fashion District, +46 (0)70 307 85 59, janike@tradepartners.se