De 17 globala målen – Mål 3

Hälsa och välbefinnande

Det är ett faktum att vi idag lever längre, men hur mår vi egentligen under vår livstid? Hur ser hälsan ut världen över? I detta mål ingår allt från att bekämpa AIDS och att minska dödssiffran i trafiken till att leva ett hälsosamt liv.

Det här är ett mål där alla kan göra mycket för sig själva, men också för andra. Det hela grundar sig i att sprida en medvetenhet. Lev ett hälsosamt liv och undvik dåliga vanor. Ni kanske kan sätta in rutiner tillsammans med ert team så som exempelvis att träna tillsammans eller ha gemensamma måltider med hälsosamma recept. Eller ta det ett steg längre och se till att din produkt, under hela sin livstid, inte sprider kemikalier eller föroreningar med negativ påverkan på vår hälsa.