De 17 globala målen – Mål 4

Visste du att så många som 774 miljoner människor på jorden inte kan läsa eller skriva? För en förändring krävs först att alla får möjligheten att gå i skolan och insikten att det är viktigt med utbildning. Att stödja god utbildning för alla oavsett kön, etnicitet, ålder eller funktionsnedsättning är av stor vikt då det är ett mål som ligger i grunden för att många av de andra målen ska gå att genomföra. Så, vad kan du göra för att stödja detta mål?

Precis som i det flesta andra mål är medvetenheten en viktig faktor. Bara genom att få ungdomar runt omkring dig och ditt företag att förstå vikten av en utbildning kan göra mer än du tror. Vilka har du i ditt nätverk av kunder, leverantörer där du kan göra en skillnad? Och hur ser din och dina anställdas väg genom skola till arbete ut? Dela med er om er historia och hur studier hjälpt er på vägen!

Att ha möjlighet att fortsätta ta till oss nya lärdomar genom hela livet uppmärksammas också under detta mål.

Läs mer: http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-4-sakerstalla-god-undervisning/.