Månadens medlem: Lindmark Agenturer

Månadens medlem är Malin Lindmark, Lindmark Agenturer, en textilagentur med fokus på hållbarhet. Vi fick chansen att sitta ner med Malin för att prata om hållbarhet, ett ämne hon brinner för, och här är vad hon sa:

“Äntligen börjar hållbarhetsagendan att få ett större utrymme – för några år sedan fick jag mycket lite respons när jag återkopplade till de huvudmän som jag representerar, vilka idéer och projekt som började ta form bland de större svenska aktörerna inom mode och textil och som vi nu ser blir mer och mer påtagligt hos alla som vill ha en framtid i branschen. 

Jag ser en utveckling på många olika plan, nya material med återvinning och kretslopp, att man kan ta tillvara spill från olika produktioner och t ex tillverka knappar. Man kan också t ex återvinna designs och hitta mönster i gamla arkiv – förutom att ”vintage looken” är aktuell så finns här också en resurseffektivitet.”