World Trade Day 2018

Den 30 augusti är det återigen dags för World Trade Day som arrangeras av Stockholm Chamber of Commerce tillsammans med International Chamber of Commerce Sweden och Association of Trade Partners Sweden. I år är rubriken Boosting Sweden’s Competitive Edge on the Global Market.

World Trade Day 2018 kommer att lyfta fram tjänstesektorens växande betydelse och svenska globala företags bidrag till att bygga upp Sveriges varumärke där ledarskap, värderingar, hållbarhet och innovation spelar en nyckelroll.

Under de senaste tre decennierna har världsekonomin alltmer blivit en tjänsteekonomi, med gränsöverskridande handel med tjänster som en av de främsta drivkrafterna för den globala ekonomiska tillväxten. I globala värdekedjor är varor och tjänster ofta inbördes och därmed beroende.

I Sverige står tjänster för cirka en tredjedel av den totala exporten och växer snabbt. Under de senaste tio åren har tjänsteindustrier skapat fler jobb än produktion och försäljning av varor.

För att Sverige ska behålla och förbättra sin framträdande roll på den globala marknaden är förmågan att konkurrera, innovera och skapa värde genom internationell handel kritisk.

PROGRAM
Den 30 augusti, 15.00-16.45, följt av en nätverksmottagning.

Welcome
Ms. Maria Rankka, CEO of The Stockholm Chamber of Commerce

The Growing Service Sector
Dr. Andreas Hatzigeorgiou, Chief Economist and CEO-elect, The Stockholm Chamber
of Commerce

Keynote Speaker: From Business-Driven Management to Society-Driven
Leadership
Mr. Juvencio Maeztu, CFO and Deputy CEO of the IKEA Group,
former CEO of Ikea India

Boosting the Power of Services – Moderated Discussion
Ms. Annette Magnusson, Secretary General of the SCC
Mr. Dag Andersson, CEO of Diaverum
Ms. Erica Wiking Häger, Partner, Mannheimer Swartling
Ms. Annette Rampe Brundin, CEO, Internationella Engelska skolan

Using the Power of Services
Ms. Lena Johansson, Secretary General, ICC Sweden

The Way Forward – Windows of Opportunity
Ms. Maria Rankka, CEO of The Stockholm Chamber of Commerce

MODERATOR: Dr. Andreas Hatzigeorgiou, Chief Economist and CEO-elect, The Stockholm Chamber of Commerce

16:45 Networking Reception
Showcasing Sustainable Fashion Products
The Association of Trade Partners Sweden

World Trade Day är organiserad i samarbete med ICC Sweden och Trade Partners Sweden.

Anmäl dig här!