De 17 globala målen – Mål 5

 

Att jämställdhet är ett viktigt och ett aktuellt ämne har varit svårt att missa det senaste året, och mycket har gjorts. Jämställdhet uppnås när alla människor oberoende av kön har möjligheten och makten att själv forma sitt liv och bidra till samhällets utveckling. Detta genom att skapa en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. När man tar tillvara på kvinnors förmågor och initiativkraft så skapas  en viktig drivkraft för utveckling. Detta leder till att fattigdom minskar och ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar. När kvinnor och flickor inte deltar i ekonomin eller på arbetsmarknaden så innebär det att stora resurser går förlorade. Genom att sträva mot ett mer jämlikt samhälle så sätter man också grunden för en fredlig och hållbar samhällsutveckling.

Det finns flera sätt för företag att göra skillnad inom detta området. Ett  exempel som flera varumärken och företag redan har valt att engagera sig i är att  genomföra kampanjer för kvinnors rätt i samhället med t.ex. statement plagg där intäkter går till organisationer av olika slag. Detta är en möjlighet för alla, då det både blir merförsäljning för er samt främjar detta mål. Exempel på kampanjer är World Market Stockholms ”I am your sister” t-shirts och nelly.com som genomförde en sisterhood kampanj med t-shirts samt hashtags.

Som företagare är det också viktigt att se över jämställdheten i det egna företag t.e.x. tjänar män och kvinnor lika mycket, har vi lika mycket kvinnor som män i de högre positionerna och har kvinnor samma möjligheter hos oss som män?

Vill du ta det ett steg längre kan du även som företag skriva under FN:s Women Empowerment Principles. Detta innehåller sju steg för företag att ta för att främja jämställdhet mellan könen på arbetsplatsen.