Valet 2018: Använd din röst för frihandeln

Alla våra medlemmar arbetar dagligen med handel. Med EU kommer många fördelar så som skyddslagstiftningen för agenter som grundar sig i ett EU-direktiv och mer eller mindre är densamma inom hela EU. Vi uppmuntrar alla som arbetar med Storbritannien att se över sina avtal i och med Brexit, läs mer om detta nedan. Vi vill också uppmuntra er att prata med familj och vänner om er arbete och vikten av handel, samt att lägga en röst för frihandel och fortsatt gott samarbete inom EU i valet på söndag den 9 september.