De 17 globala målen: Mål 7

En stor del av Jorden befolkning lever utan tillgång till elektricitet eller har endast träkol som energiresurs. Avsaknaden av en så nödvändig resurs som energi är en av faktorerna till världens stora klass och utvecklingsskillnader. Idag är nästan 80% av den energi vi använder fossil energi och det har en negativ påverkan på vår miljö. Därför en en förändring nödvändig. För att få en bättre överblick på vad som behöver förändras kan man dela upp hållbarhetsmålet i två delar.

I den första delen så är det viktigt att titta över vår energiförbrukning och se hur vi kan ändra den. Några enkla åtgärder kan t.ex. vara att att byta ut gammal elektronik till nyare energieffektiva modeller, använda energisnåla lampor och om man har möjlighet installera solpaneler.  Det är också viktigt att inte använda onödig energi i vardagen som till exempel att ha lampor tända i rum där ändå ingen är.

För att uppnå hållbarhetsmål sju är det också viktigt att vi blir bättre på att fördela jordens resurser. Idag sitter stora delar av jordens befolkning fast i en ond cirkel där energi behövs för att utvecklas ,men för att utvecklas behövs det mer tillgång till energi.  För att lösa den här problematiken är det viktigt att redan från början ge människorna i utvecklingsländerna tillgång till bra och hållbar energi så som sol-och vindkraft.

Swedish Stockings är ett svenskt varumärke som säljer strumpor och strumpbyxor med målet att förändra och påverka strumpbyx industrin.  Strumpbyxor är för många bara en slit och läng produkt och tas ofta fram genom en tillverkning som kräver stora mänger vatten och energi som inte är förnybar. Swedish Stockings vill ändra på detta och därför producerar de sina strumpbyxor genom att återanvända avfall från gammal nylonproduktion, använder solenergi i sin produktion, renar vattnet som används samt att deras fabriker inte släpper ut något avfall.