De 17 globala målen: Mål 6

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden och därför också en förutsättning för en hållbar utveckling. Det är viktigt att uppmärksamma att en stor del av världens befolkning idag saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Ett stort problem är allt orent avloppsvatten som kommer både från industrin samt våra hushåll och leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö, vilket drabbar människor i fattigdom extra hårt.

Vatten är också en viktig förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och därmed kan brist på vatten bli en orsak till konflikter mellan länder. Därför är det viktigt att planera för en långsiktig och hållbar användning av det vatten vi har både inom de egna gränserna, men också över landgränserna, för att och uppdatera vårt sätt att konsumera vatten.

Rent vatten innebär inte bara vatten som går att dricka eller laga mat med. Inom det här hållbarhetsmålet är det också viktigt att uppmärksamma vikten av att ha närhet till bra vattenkällor och privata toaletter. När detta inte uppfylls påverkas framför allt kvinnor och flickor då de ofta är ansvariga för familjens vattenförsörjning. När vattenkällorna ligger långt bort så kan kvinnornas inkomstmöjlighet försvinna och unga flickor kan missa skoldagar för att de behöver gå långa sträckor för att hämta vatten. Tillgången till ordentliga toaletter är också viktigt för kvinnorna och flickorna då de annars måste riskera sin personliga säkerhet när de tvingas uppsöka avskilda platser när de behöver utföra sina behov.

Tips för att uppnå det sjätte hållbarhetsmålet – rent vatten och sanitet

  • Var uppmärksam på hur mycket vatten du använder och sträva efter att minska din vattenanvändning.
  • Ta kortare duschar! Även om det är mysigt, tänk på att det krävs massor av vatten för att fylla ett badkar i jämförelse med en 5–10 minuters dusch.
  • Undvik att skölja din tallrik innan du stoppar in den i diskmaskinen.
  • Sprid kunskapen. Visste du att fler människor har tillgång till en mobiltelefon än till en toalett? Bristen på toaletter har länge varit en bortglömd fråga, men med fler som är medvetna kan vi snabbareuppnå målet om att alla ska ha tillgång till en toalett.