(Svenska) Rapporterat: Västra gruppens årsmöte den 23 april