Agenturföretagen partner till mässorna Formex och Precious

nyhetsbrev-partner-formex-precious-295-200Många agenter, distributörer och leverantörer vet inte vilka möjligheter och rättigheter de har eller vilka krav som ställs på dem. Agenturföretagen / Association of Trade Partners Sweden är Business Partner till inredningsmässan Formex och smyckesmässan Precious. Detta innebär att de som medverkar kan vända sig till oss för rådgivning om frågor gällande agentur- och distributionsverksamhet. Agenturföretagen är experter på denna typ av verksamheter, arbetar branschnära och ger affärsnytta för företag varje dag.

Vanliga frågor är bland annat:

· Vilken provision är lämplig för en agent och hur ser rabattsatsen ut för distributörer?

· Vilka fallgropar bör jag känna till?

· Vad är bäst för mitt varumärke, en agent, anställd säljare eller en distributör?

Under både Formex och Precious föreläser Agenturföretagen:

Formex: Det finns inte ETT sätt att sälja – hitta din unika stil!

Anna Hasselgärde du Hane, Advisor Agenturföretagen föreläser tillsammans med Annika R Malmberg och ger dig handfasta råd om hur du som säljare kan öka din omsättning och säljglädje genom att utnyttja dina personliga egenskaper och lära dig se dina kunders personligheter tydligare. Att bemöta andra som du själv vill bli bemött är ett gammalt uttryck. Vi säger ”bemöt andra som de själva vill bli bemötta”.

19/8 kl. 13:45-14:15 & 21/8 kl. 12:00-12:30

Precious: Passa på att komma och lyssna när Agenturföretagen talar om vanliga fallgropar och möjligheter gällande agentur- och distributionssamarbeten under en exklusiv föreläsning under Precious som äger rum på morgonen den 4:e september!

4/9 kl. 8:30-9:00