Internationellt

Idag pratar vi om världsmedborgaren och städer, istället för ett land, som en marknad då storstäderna ofta har mer gemensamt med varandra än staden och landsbygden. Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen har ett stort internationellt nätverk och är aktiva inom flera världsomspännande organisationer. Våra medlemmar har världen som sitt arbetsfält och är experter på sina respektive marknader.

Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen är aktiva medlemmar och innehar styrelseposter inom International Chamber of Commerce Sweden (ICC) och Internationally United Commercial Agents & Brokers (IUCAB). Vår CEO och våra advokater arbetar aktivt inom referensgrupper för handelspolitik och i handelsrättskommittéer. Vi rådger dagligen våra medlemmar i internationella frågor, så som:

-handelsrätt och avtalsfrågor

-marknadsexpertis

-omvärldsanalys

-ledarskap och hållbarhet

-strategi och konkurenskraft