Commercialagents-scandinavia.com

Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen är en del av den internationella organisationen Internationally United Commercial Agents & Brokers (IUCAB) som har initierat en internationell databas för agenter och distributörer. I databasen kan man söka efter samarbetspartners samt annonsera.

Databasen lanserades under 2010 och uppdateras kontinuerligt med nya länder. Som medlem har du fri tillgång till databasen.

Här hittar du databasen!