Vara eller tjänst enligt lagen om handelsagentur – när är lagen direkt tillämplig?

Register Login