Medlemskap

Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen etablerades 1914 och har närmare 100 års erfarenhet av handel. Våra medlemmar är agenter, distributörer, importörer och leverantörer. Oavsett din bransch står du ofta inför samma möjligheter och problem i din verksamhet när det kommer till att skriva avtal, juridik och mycket annat. Är du intresserad av din branschs frågor har vi flera nätverksgrupper du är välkommen att delta i.

Som medlem i Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen får du trygghet, kunskap, ett stort nätverk med nya kontakter, hjälp med det runtomkring så att du får mer tid att fokusera på din verksamhet, tillgång till gruppavtal och rabatter samt rådgivning.

Expertrådgivning

Ansvarsfrågorna blir alltmer komplicerade. Det är viktigt att som företagare kunna känna sig trygg och att kunna få snabba expertråd när nya avtal ska skrivas eller andra avtalsfrågor kommer upp. Genom oss kan du också få tillgång till juridisk expertis både i Sverige och i andra länder.

Nätverk och kontakter

Det kan vara ensamt att driva företag och det är viktigt med inspiration och ett bollplank i företagets vardag. Att träffa kollegor och utbyta erfarenhet är både intressant och utvecklande för det egna företagandet.

Vi bevakar dina intressen internationellt

Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB) är Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen internationella paraplyorganisation med jurister som dagligen arbetar för att bevaka och förbättra de handelsvillkor som du arbetar inom. Som medlem är du med och påverkar den internationella utvecklingen gällande handelslagar.

Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen är också medlemmar i Internationella Handelskammaren (ICC), som främst arbetar för att minska handelshinder, så som tullar.

Inspiration och utbildning

Du är välkommen att delta i de workshops, seminarier, medlemsmöten och branschträffar som Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen arrangerar. Varje månad får du ett nyhetsbrev med den senaste informationen, trendrapporter, juridiska frågor och svar samt information om vad som står på agendan. På log in-delen av hemsidan kan du alltid hitta mer information om medlemsförmåner och annat viktigt.

Stipendium

Vill du vidareutbilda dig, gå en kurs eller förstärka med nya kunskaper inom något ämne? Sök Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen stipendium! Årligen delas ca 45 000 kr ut till en eller flera medlemsföretag eller dess anställda.