Kalendarium

Augusti, 2017

14-19 augusti, modevecka i Stockholm Fashion District
Stockholm Showroom, Stockholm Shoe House

16-18 augusti, modevecka i Stockholm Fashion District
Fashion Business Days, Nordic Shoe & Bag Fair

20-25 augusti: Inköpsdagar i Varberg, v 34

23-26 augusti: Trade Partners Sweden på Formex

28-31 augusti: ANWR (fackmässa för skor)

30-31 augusti: Preview Fabrics & Accessories

31 augusti: World Trade Day

 

September, 2017

20-21 september: Seminarier under taket för Fashion Business Academy

24-26 september: Inköpsdagar Stockholm Shoe House

25-26 september: Inköpsdagar Stockholm Showroom

27-28 september: Futuradagar i Stockholm Shoe House

 

Oktober, 2017

9 oktober: Clinics i Stockholm Shoe House

Deadline att söka stipendium är den 12 oktober, 2017

Styrelsemöte, 12 oktober, kl. 14.00-17.30

20-21 oktober: Sample Sale

 

November, 2017

14 november: Butiksdag, Stockholm Showroom

15 november: Höstmöte för södra/västra gruppen

16 november: Habit Modegalan

23 november: Höstmingel och stipendieutdelning

27-28 november: Trends & Orders, Stockholm Showroom

 

December, 2017

5 december: Öppethus Stockholm Shoe House

7 december: Textile & Accessory Day

 

Januari, 2018

18-19 januari: Delegationsmöte IUCAB, Internationally United Commercial Agents & Brokers

24-25 januari: Preview Fabrics & Accessories för designers och inköpare från skandinaviska modevarumärken

 

Februari, 2018

5-10 februari: Modeveckan i Stockholm Fashion District, som inkluderar;

5-10 februari: Stockholm Showroom, öppet hus i 85 showroom med modevarumärken

5-10 februari: Stockholm Shoe House, öppet hus i 56 showroom med skovarumärken

7-9 februari: Fashion Business Days, modemässa

7-9 februari: Nordic Shoe & Bag Fair, sko-, väsk- och accessoarmässa

18-23 februari: Inköpsdagar i Varberg för skobranschen

26 februari-4 mars: Inköpsgruppen ANWR har inköpsdagar i Stockholm Fashion District

 

Mars, 2018

18-20 mars: Inköpsdagar i Stockholm Shoe House för skobranschen

19-20 mars: Inköpsdagar i Stockholm Showroom för modebranschen

20-21 mars: Inköpsgruppen Futura har inköpsdagar

 

April

12 april: Styrelsemöte

20-21 april: Sample Sale

 

Maj

10-11 maj: Delegationsmöte IUCAB, Internationally United Commercial Agents & Brokers

24 maj: Trade Partner Summit och årsmöte

28-29 maj: Trends & Orders, Stockholm Showroom

 

Juni

7 juni: Textile Day, inköpsdag i Stockholm Fashion District