Om oss

Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen, etabl 1914.

Vision
Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagens vision är att verka för handels frihet och sunda utveckling. Vi ska verka för sammanhållningen mellan våra medlemmar och värna om medlemmarnas företag och utveckling.

Medlemmar
Som medlem i Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen får du tillgång till rådgivning. Du som arbetar som agent, distributör, importör eller leverantör är varmt välkommen som medlem i Agenturföretagen. Oavsett din bransch står du ofta inför samma möjligheter och problem i din verksamhet när det kommer till att skriva avtal, juridik och mycket annat.Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen och dess medlemmar har en stor kunskap och lång erfarenhet inom nationell och internationell handel.

Nätverk
Genom nationella och internationella nätverk, mässor, utbildning, branschaktiviteter och medlemsservice arbetar vi för att på både kort och lång sikt förbättra vardagen och lönsamheten för våra medlemmar.

Verksamhet och mål
Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagens affärsidé är att skapa förutsättningar för att våra medlemmar ska bli framgångsrika. Detta gör vi genom att aktivt medverka och påverka utvecklingen inom framförallt livsstilsbranscherna såsom mode och skor. Stora insatser görs även inom juridiken för att minska handelshinder och därmed förbättra affärsmöjligheterna för agenter, distributörer, importörer och andra som driver sina verksamheter i internationell miljö.

Välkommen till oss!