Historik

Agenturföretagen grundades 1914 och har därmed över 100 års erfarenhet av internationell handel. Våra medlemmar är agenter, distributörer, importörer eller leverantörer och är verksamma inom en rad olika branscher. Här gör vi några nedslag i vår historia.

Våren 1914 samlades ett antal företrädare för olika branscher. Där fanns representanter för ostleverantörerna, silleverantörerna, kaffeleverantörerna och mjölkleverantörerna bara för att nämna några. I skenet av det annalkande första världskriget hade man från regeringshåll börjat oroa sig för främst livsmedelsförsörjningen och då också talat om möjligheten att tvingas införa restriktioner och i vissa fall helt förstatliga vissa varugrupper. Detta var den omedelbara orsaken till att branschföreträdarna samlats. Man insåg betydelsen av att hålla ihop och vid detta möte bildades därför Sveriges Handelsagenters Förbund. Förhandlingar inleddes på högsta nivå tillsammans med handelsministern och man gjorde en överenskommelse, där båda parter fick kompromissa något. Det goda samarbetet direkt med Handelsdepartementet fortsatte sedan och fick stor betydelse, inte bara under det första, utan även under det andra världskriget.

Artikel från 1944:

historia-svenska-handelsagenters-forening

Efter de två världskrigen började en ny period med uppbyggnad i samförståndsanda. Även i detta utvecklingsarbete deltog Sveriges Handelsagenters Förbund aktivt och samtidigt växte nya aktörer och branscher fram. Exempelvis kom textil och konfektion snabbt att bli stora aktörer. Det bildades även en särskild fond för änkor som behövde ekonomiskt stöd. Handelsagenterna, som på den tiden alltid var män, var under långa perioder ute på sina handelsresor och utsattes då för stora faror. Det var inte bara risken för överfall och rån som var överhängande, utan också risken för att drabbas av någon allvarlig sjukdom. Det hände tyvärr att agenten aldrig kom tillbaka. Hemma gick hustrun, som oftast var hemmafru, med barnen och plötsligt stod hon där medellös. Då kom fonden för änkor till god användning. I dag ser samhället annorlunda ut och fonden delar numer ut årliga stipendier för utbildning till medlemmarna.

Sveriges Handelsagenters Förbund döptes senare om till Agenturföretagen och har utvecklats till en modern branschorganisation. Vår vision är idag att verka för handelns frihet och sunda utveckling. Vi ska värna om sammanhållningen mellan våra medlemmar och arbeta för medlemmarnas företag och utveckling. Detta gör vi på flera sätt. Agenturföretagen rådger sina medlemmar och har experter inom flera olika områden kopplade till organisationen, samt driver den strukturella utvecklingen framåt inom medlemmarnas olika branscher. Agenturföretagen driver även handelsplatser på uppdrag av sina medlemmar, däribland Nordic Shoe & Bag Fair, Inköpsdagar för skor i Varberg, Nordic Fabrics Fair, Preview Fabrics & Accessories och handelshuset med permanenta showroom – Stockholm Skohus. Även i internationella frågor är Agenturföretagen genom sin paraplyorganisation IUCAB (Internationally United Commercial Agents and Brokers) mycket aktiva när det gäller att påverka internationell lagstiftning och att främja medlemmarnas intressen i internationella frågor.

Agenturföretagen, 1940-tal:

historia-vad-gor-ni