Historik

Association of Trade Partners Sweden, tidigare Agenturföretagen, grundades 1914 och har över 100 års erfarenhet av internationell handel. Våra medlemmar är agenter, designers, distributörer, importörer eller leverantörer och är verksamma inom branscher som mode, möbler & inredning, mat & dryck samt industrin. 

1914
Våren 1914 samlades ett antal företrädare för olika branscher. Där fanns representanter för ostleverantörerna, silleverantörerna, kaffeleverantörerna och mjölkleverantörerna bara för att nämna några. I skenet av det annalkande första världskriget hade man från regeringshåll börjat oroa sig för främst livsmedelsförsörjningen och då också talat om möjligheten att tvingas införa restriktioner och i vissa fall helt förstatliga vissa varugrupper. Detta var den omedelbara orsaken till att branschföreträdarna samlats. Man insåg betydelsen av att hålla ihop och vid detta möte bildades därför Sveriges Handelsagenters Förbund. Förhandlingar inleddes på högsta nivå tillsammans med handelsministern och man gjorde en överenskommelse, där båda parter fick kompromissa något. Det goda samarbetet direkt med Handelsdepartementet fortsatte sedan och fick stor betydelse, inte bara under det första, utan även under det andra världskriget.

1944:

historia-svenska-handelsagenters-forening

Efterkrigstid
Efter de två världskrigen började en ny period med uppbyggnad i samförståndsanda. Även i detta utvecklingsarbete deltog Sveriges Handelsagenters Förbund aktivt och samtidigt växte nya aktörer och branscher fram. Exempelvis kom textil och konfektion snabbt att bli stora aktörer. Det bildades även en särskild fond för änkor som behövde ekonomiskt stöd. Handelsagenterna, som på den tiden alltid var män, var under långa perioder ute på sina handelsresor och utsattes då för stora faror. Det var inte bara risken för överfall och rån som var överhängande, utan också risken för att drabbas av någon allvarlig sjukdom. Det hände tyvärr att agenten aldrig kom tillbaka. Hemma gick hustrun, som oftast var hemmafru, med barnen och plötsligt stod hon där medellös. Då kom fonden för änkor till god användning. I dag ser samhället annorlunda ut och fonden delar numer ut årliga stipendier för utbildning till medlemmarna.

Slutet av 1900-talet
Sveriges Handelsagenters Förbund döptes senare om till Agenturföretagen och har utvecklats till en modern branschorganisation. Visionen är att verka för handelns frihet och sunda utveckling samt värna om sammanhållningen mellan våra medlemmar och arbeta för medlemmarnas företag och utveckling. Detta görs på flera sätt, bland annat genom rådgivning och expertkunskap inom flera olika områden kopplade till organisationen. Även den strukturella utvecklingen drivs framåt inom medlemmarnas olika branscher och viktiga handelsplatser grundas och drivs på uppdrag av medlemmarna, däribland Nordic Shoe & Bag Fair, Inköpsdagar för skor i Varberg, Nordic Fabric Fair, Preview Fabrics & Accessories och handelshuset med permanenta showroom – Stockholm Skohus. Även i internationella frågor är Agenturföretagen genom sin paraplyorganisation IUCAB (Internationally United Commercial Agents and Brokers) mycket aktiva när det gäller att påverka internationell lagstiftning och att främja medlemmarnas intressen i internationella frågor.

2014
Agenturföretagen fyller 100 år, vilket firas på Berns Salonger i Stockholm med en stor lunch för alla medlemsföretag och samarbetspartner.

2015-2016
Stockholm Fashion District initieras och grundas av Agenturföretagen. Stockholm Fashion District är ett kreativt, levande och innovativt distrikt för den svenska modeindustrin. Med sitt läge i Nacka strand är Stockholm Fashion District ett nav för affärer såväl som kreativitet med showrooms, mässor, inköpsdagar, produktion och pop up-event. Stockholm Fashion District får ett fantastiskt mottagande och blir snabbt en självklar mötesplats för medlemsföretag inom branscher mode, skor och textil.

2018
Association of Trade Partners Sweden, tidigare Agenturföretagen, byter till sitt internationella namn. Syftet är att spegla hur handelsrelationen utvecklats till att handla om partnerskap. Medlemsföretagen är idag agenter, designers, distributörer, importörer och leverantörer som är verksamma inom en rad olika branscher. Det gemensamma är att man är en viktig handelspartner.