VD har ordet

 Bästa Medlem,  

Vi har något mycket viktigt att berätta för dig inför 2018!  

Nytt namn 

Vi är ett internationellt affärsnätverk och organisation och tar nu steget fullt ut med vårt internationella namn. Det betyder att du numer har ett medlemskap i Association of Trade Partners Sweden, kort Trade Partners Sweden (tidigare Agenturföretagen). Bakgrunden till detta är att de omkring 650 företagsmedlemmar som ingår i vårt nätverk, däribland du, sedan länge inte enbart är agenter. Ni är också distributörer, leverantörer, importörer, designers – en viktig handelspartner som verkar för försäljning av de varumärken och produkter ni representerar. Det är också inom dessa områden vi är experter. 

Ny logotyp 

Nytt namn betyder också att vi har en ny stark logotyp. Vår vision är fortfarande densamma;
Att verka för handelns frihet och sunda utveckling. Vi ska verka för sammanhållningen mellan våra medlemmar och värna om medlemmarnas företag och utveckling. 

Nytt nyhetsbrev 

Under 2018 kommer nyhetsbrevet att få ett nytt utseende. Vi får också under året en ny, uppdaterad hemsida med tydligare överblick över allt det vi gör för våra medlemmar. Vi vill höra om det är något särskilt du vill läsa mer om, så kontakta oss gärna! 

Utveckling av tjänster 

Vi fortsätter att utveckla våra tjänster och förstärker erbjudandet med fler rådgivningsexperter inom ämnen som affärskunskap, agentur- och distributionsverksamhet, ekonomi, försäljning, försäkringar, hållbarhet, internationalisering, juridik, kundvård, ledarskap, marknadsföring, omvärldsanalys, PR & Kommunikation, rekrytering, strategiarbete och styrelsefrågor. Det är en stor trygghet att alltid kunna vända sig till exempelvis en advokat och samtidigt veta att svar på de vanligare frågorna ingår i medlemskapet. Vi vässar avtalen inom frakt, ekonomiska tjänster med mera för att ni ska få bästa möjliga pris. 

Insatser för den internationella handeln 

Vi bevakar nationella och internationella viktiga händelser, så som den nya personuppgiftslagen GDPR, Brexit och handelsavtal mellan EU och andra länder. 

Digitalisering – medlemsavgift 

Vi digitaliserar medlemskapsfakturan som från och med i år kommer på mail. Uppdatera oss gärna med rätt mailadress om du är osäker på att vi har den. Kostnaden för medlemskapet har höjts något under 2017, vilket var första gången på flera år. Om din omsättning är under 10 miljoner blir din investering 2400 kr/år och med en omsättning över 10 miljoner 3900kr/år.   

Vi hoppas att du ska känna dig hemma i allt det nya!  

Väl mött,
Helena Waker, CEO, Trade Partners Sweden, tidigare Agenturföretagen