Digital affärsutveckling: Helena Hagströmer

Helena Hagströmer har en bakgrund hos H&M, Arket och var med och etablerade Gants nya inhouse-studio. Helena är expert på hur du skapar fint och försäljningsdrivande content med en stram budget, samt hur du kan tänka kring och kommunicera ditt varumärke som nystartat/mindre bolag. Hon ger dig svaret på varför man behöver avsätta tid och budget till just bildproduktion som nystartat varumärke. Du får konkreta tips på hur du lyckas trots eventuell begränsad tid och budget.

Förfrågan till Helena Hagströmer: