Strategi – och styrelsefrågor: Jan Björnum

Styrelseinstitutet, som arbetar för att långsiktigt värdesäkra företagens utveckling, är en nationell organisation med licensierade och erfarna personer som yrkesmässigt arbetar med styrelsefrågor.

Styrelseinstitutet hjälper företag och organisationer med utveckling, tillväxt och lönsamhet. Känner du att du vill komma vidare och skulle behöva formulera en ny strategi? Funderar du på att börja arbeta med en styrelse eller vill utveckla din nuvarande styrelses arbete? Du är även välkommen att kontakta Jan Björnum, ordförande i såväl Styrelseinstitutet som Trade Partners Sweden, med mer akuta frågor.

Förfrågan till Jan Björnum: