Internationally United Commercial Agents & Brokers (IUCAB)

IUCAB, Internationally United Commercial Agents and Brokers, är ditt internationella nätverk. Via IUCAB har du tillgång till motsvarande organisationer och hundratusentals andra företag i ett tjugotal länder i Europa, Nordamerika samt Sydamerika. Dessutom bevakar IUCAB:s advokater dina intressen mot EU och andra instanser.

IUCAB:s övergripande roll är att via lobbying påverka beslutsfattarna i främst Bryssel, men även i bland annat USA. Visste du att det är tack vare IUCAB som vi har en gemensam agentlagstiftning för länderna inom EU? Organisationen var en av dem som drev igenom den gemensamma agentlagstiftningen som fått en oerhört stor betydelse.

Som medlem erbjuds du även möjligheten att komma i kontakt med andra länders organisationer, medlemsföretag och jurister. Just nu utvecklas även en internationell databas dit varje land ansluts. Mer information hittar du www.come-into-contact.com och Sveriges databas finns på www.findsalesagent.se.

Norden har sin egen fokusgrupp – The Federation of Nordic Commercial Agents, där förutom Sverige även Danmark, Norge och Finland ingår. Denna organisation har tillsammans med IUCAB betytt mycket för utvecklingen och tolkningen av återförsäljarnas och agenternas rättigheter och skydd i förhållande till rådande konkurrenslagar.

En annan viktig uppgift är att stärka mellanhänders roll och status i internationella sammanhang. Detta bland annat genom att påvisa varför agenter och distributörer oftast är de mest kostnadseffektiva redskapen för att föra ut produkter på världens olika marknader.

Många medlemsföretag har, genom IUCAB och den nordiska sammanslutningen, utvecklat gränsöverskridande framgångsrika samarbeten.

Klicka här för att se en presentation av arbetet som handelsagent.

Mer information hittar du på www.iucab.com.