Film 4: Avtalsskrivning och förhandling

Avtalsrätten bygger på två principer, avtalsfrihet och avtalsbundenhet. Detta innebär att man å ena sidan har rätt att själv bestämma om man överhuvudtaget vill ingå ett avtal och vad avtalet ska innehålla och å andra sidan att man är skyldig att infria ett avtal om man väl har ingått ett avtal. Här berättar förbundsjurist Anna-Karin Abdon om hur avtal vanligtvis är uppbyggda och vad du ska tänka på när du får ett avtalsförslag.

1000 kr exkl. moms