Film 4: Avtalsskrivning och förhandling

Avtalsrätten bygger på två principer, avtalsfrihet och avtalsbundenhet. Detta innebär att man å ena sidan har rätt att själv bestämma om man överhuvudtaget vill ingå ett avtal och vad avtalet ska innehålla och å andra sidan att man är skyldig att infria ett avtal om man väl har ingått ett avtal. Här berättar förbundsjurist Anna-Karin Abdon om hur avtal vanligtvis är uppbyggda och vad du ska tänka på när du får ett avtalsförslag.

Innehållet i filmerna utgör inte juridisk rådgivning utan är allmän information om agent- och distributionsrätt.
Om du behöver hjälp med juridiska frågor rörande ett agent- eller distributionsförhållande rekommenderas du att alltid kontakta och rådgöra med en advokat.

Logga in för medlemspris.

1000 kr inkl. moms