Film 6: Avtalstid och uppsägning

Både i agent- och distributionsförhållanden är det möjligt att avtala om hur länge ett avtal ska gälla och vilken uppsägningstid som ska tillämpas i samband med att avtalet sägs upp.

1000 kr exkl. moms