Film 6: Avtalstid och uppsägning

Både i agent- och distributionsförhållanden är det möjligt att avtala om hur länge ett avtal ska gälla och vilken uppsägningstid som ska tillämpas i samband med att avtalet sägs upp.

Innehållet i filmerna utgör inte juridisk rådgivning utan är allmän information om agent- och distributionsrätt.
Om du behöver hjälp med juridiska frågor rörande ett agent- eller distributionsförhållande rekommenderas du att alltid kontakta och rådgöra med en advokat.

Logga in för medlemspris.

1000 kr inkl. moms